english
mail home

Семінари та лекції

Складні системи конфлікту: динаміка, моделі, спектральний аналіз (Архів)

Організатор: В. Д. Кошманенко
Місце проведення: Інститут математики НАН України, 206, 10:00
Дата та час Семінар
26, December 2016
12:00 Monday
Mathematical model of charming meeting
Володимир Кошманенко

Резюме:
Знайдено 2 достатні умови знаходження достовірного (із ймовірністю 1) місця зустрічі для зачарованих сутностей, які в початковий момент часу (до зачарування) відвідували n>1 точок перебування з довільними але різними ймовірностями. Задача розв’язується на основі теорії динамічних систем конфлікту з притягальною взаємодією.
19, December 2016
14:00 Monday
Прикладні аспекти моделювання соціально-економічних і демографічних процесів в Україні
Володимир Саріогло

Резюме:
Дискусія. О.Пугачева -- Метод ABS при аналізі поведінки мережевих систем під впливом емоційних факторів.
12, December 2016
12:00 Monday
Метод регресій для прайсингу американських опціонів
Третичний Максим
18, November 2016
14:30 Friday
Існування рівноважних станів для складних систем з притягальною взаємодією
Наталя Харченко

Резюме:
У загальному випадку складних динамічних систем з притягальною взаємодією доводиться існування нерухомих (рівноважних) станів. Дискусія щодо структури конфліктного простору та конкретного виду формули \"притягання\" .
11, November 2016
14:30 Friday
Класичний розклад Гана--Жордана для мір, як формула конфліктного перерозподілу
Інга Веригіна

Резюме:
Проведено аналіз доведення теореми про розклад Гана -- Жордана для знакозмінних мір з точки зору динаміки перерозподілу конфліктної території між конкурентами.
04, November 2016
14:30 Friday
Про умови існування рівноважних станів у складних динамічних системах
Володимир Кошманенко

Резюме:
Для складних динамічних систем з конфліктною взаємодією, які описуються рівняннями в термінах імовірнісних мір, встановлюються нові умови існування рівноважних станів.
22, June 2016
14:00 Wednesday
Математичний опис рецесії
M.C. Гончар

Резюме:
З\"ясовується механізм явища рецесії та способи застосування цього механізму для досліджень економік України та зарубіжжя. https://seminarimath.wordpress.com/
15, June 2016
14:00 Wednesday
\"Огляд успішних бізнес моделей в ретроспективі від минулих і до сучасних бізнес-тенденцій\"
Світлана Дрінь

Резюме:
Огляд, інформація з конференцій, дискусія, доповнення огляду від С.Петренка
01, June 2016
16:00 Wednesday
On strategy of individual survival in conflict socium
Koshmanenko Volodymyr

Резюме:
Досліджуються різні стратегії поведінки індивіда у конфліктному середовищі з парадигмою -- один проти усіх. Проблема переможця. Яка роль асоціативних звязків? Доповнення -- компютерні моделі побудовані Т. Каратаєвою
01, June 2016
14:00 Wednesday
On strategy of individual survival in conflict socium
Koshmanenko Volodymyr

Резюме:
Досліджуються різні стратегії поведінки індивіда у конфліктному середовищі з парадигмою -- один проти усіх. Проблема переможця. Яка роль асоціативних звязків? Доповнення -- компютерні моделі побудовані Т. Каратаєвою
25, May 2016
13:00 Wednesday
Модель складної системи екологічного типу. Ефекти оподаткування та субсидій.
Олена Пугачева

Резюме:
На основі агентного моделювання з операцією конфліктної взаємодії досліджується процес передозподілу благ між різними соціальними класами. https://seminarimath.wordpress.com/
18, May 2016
13:20 Wednesday
Математична схема економічної моделі Солоу
Сергій Петренко

Резюме:
https://seminarimath.wordpress.com/
11, May 2016
13:15 Wednesday
Математична схема економічної моделі Солоу
Сергій Петренко

Резюме:
Реферативний огляд математичної структури моделі економічного зростання Роберта Солоу, аналіз та узагальнення.
08, April 2016
13:00 Friday
Задача про оптимальну стратегію в моделях конфліктного перерозподілу ресурсного простору
Інга Веригіна

Резюме:
The theory of conflict dynamical systems is applied to finding of the optimal strategy in the problem of redistribution of resource space between two opponents. In the case of infinite fractal division of the space we find an explicit formula for calculation of Lebesgue measure of occupied territory in terms of probability distributions. https://seminarimath.wordpress.com/%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81/
01, April 2016
13:00 Friday
Динамічні системи конфлікту з притягальною взаємодією
Харченко Наталя

Резюме:
Доведено існування рівноважного стану за знайдено явну формулу для граничних розподілів у моделях з дискретним часом. seminarimath.wordpress.com/
01, April 2016
13:00 Friday
Динамічні системи конфлікту з притягальною взаємодією
Харченко Наталя

Резюме:
Доведено існування рівноважного стану та знайдено явну формулу для граничних розподілів у моделях з дискретним часом. seminarimath.wordpress.com/
25, March 2016
13:00 Friday
\"Моделі хаосу - дробовий броунівський рух та дробове броунівське поле\"
Сергій Шпига
18, March 2016
13:00 Friday
Конфлікт двох стихій: попиту і пропозиції на фінансовому ринку
Наталія Щестюк

Резюме:
Аналіз підходів від гіпотези ефективного ринку до гіпотези фрактального ринку
04, March 2016
13:00 Friday
Аналіз прогнозування сукупних інвестиційних витрат у неокласичній моделі та q-модель Тобіна. II.
Світлана Дрінь

Резюме:
Продовження попередньої доповіді. Аналіз умов на інвестиції для одержання максимального прибутку. Роль коефіціента Тобіна. https://seminarimath.wordpress.com
26, February 2016
13:00 Friday
«Аналіз прогнозування сукупних інвестиційних витрат у неокласичній моделі та q-модель Тобіна».
Світлана Дрінь

Резюме:
Розглядається і аналізується структура сукупних інвестицій змодельованих за допомогою неокласичної моделі та q-моделі Тобіна. Економетричний інструментарій включає в себе оцінку множинної регресії та прогнозування в моделях з розподіленими лагами і різними формами автокореляції. В основу аналізу покладено той факт, що більшість інвестицій цього року є результатом рішень, які прийняті в минулому році, позаминулому році і ще три роки назад. Ці рішення були обумовнені очікуваннями щодо економічної ситуації цього року тобто більшість інвестицій цього року була зумовлена рішеннями прийнятими раніше.
12, February 2016
13:00 Friday
Агентне моделювання як інструмент дослідження складних систем
Пугачева Елена

Резюме:
Огляд головних ідей агентного моделювання, його перспективи. Приклади застосування агентного моделювання при аналізі поведінки складних систем в економіці та соціальних науках. https://seminarimath.wordpress.com/
05, February 2016
13:00 Friday
Агентне моделювання складних систем з конфліктною взаємодією
Володимир Кошманенко

Резюме:
Дискутуються математичні аспекти побудови економічної системи на основі агентного моделювання. Досліджуються ефекти зростання та спаду виробництва та споживання залежно від стратегій оподаткування, інвестицій та субсидій.
14, December 2015
10:00 Monday
Порівняльний аналіз інвестиційних проектів
Cвітлана Дрінь

Резюме:
Завдання інвестора грунтуючись на даних про проекти, до їх початку, та відповідному прогнозі на період їх реалізації вибрати оптимальний варіант вкладення своїх грошей оцінивши дохідність проектів.
14, December 2015
10:00 Monday
Портфельна теорія Марковіца та її застосування
Ігор Самойленко

Резюме:
Проведено огляд відомої задачі про оптимальне портфоліо за умови наявності як активів з ризикованими, так і з гарантованими прибутками. Досліджено можливі застосування до задач оптимального інвестування та конфліктних моделей.https://seminarimath.wordpress.com/
07, December 2015
10:00 Monday
\"Дослідження і прогнозування сукупних інвестиційних витрат\"
Світлана Дрінь (НаУКМА)

Резюме:
Кожна підприємницька діяльність неминуче передбачає реалізацію різного роду проектів для покращення свого фінансово-господарського стану, підвищення рівня конкурентоспроможності, збільшення частки ринку тощо. На семінарі буде обговорюватись методика дослідження необхідних інвестиційних стратегій для успішного розвитку підприємств.
30, November 2015
10:00 Monday
\"Властивість марковості в динамічних моделях конфлікту, інтерпретація, зв\"язок з теорією ігор \"
Наталя Щестюк, Ігор Самойленко

Резюме:
Дискутується питання про марківську властивість в динамічних моделях конфлікту. Аргументація пов\"язана із інтерпретацією змісту моделей. Встановлюєтья зв\"язок з теорією ігор. Детально аналізується постановка задачі для моделі елементарного конфлікту в термінах марківських процесів. Планується запропонувати нову інтерпретацію до моделі \"захоплення території\" побудовану Інгою Веригіною. seminarimath.wordpress.com/
23, November 2015
10:00 Monday
Ефект глобалізації: модель концентрації капіталу та динаміка інвестицій
Наталя Харченко

Резюме:
seminarimath.wordpress.com На базі логістичного рівняння обговорюється модель, яка демонструє, що глобалізація має як позитивний так і негативний вплив на добробут суспільства. Показано, що надміру високий рівень глобалізації веде до нестабільності системи, а за певних умов до її колапсу.
16, November 2015
10:00 Monday
Фазові переходи в моделі Ізінга
Ребенко Олексій

Резюме:
Описано явище залишкової намагніченості в термінах ймовірнісної міри на двовимірній гратці. Дискутується інтерпретація цього явища з точки зору процесу конфліктного перерозподілу
09, November 2015
10:00 Monday
Модель задачі про перерозподіл конфліктного простору між противниками у схемі нескінченого повторення
Веригіна Інга

Резюме:
Будується модель динамічної системи конфлікту, яка описує перерозподіл ресурсного простору між парою противників у випадку нескінченої кількості повторення \"гри\" та фрактального подрібнення простору.
02, November 2015
10:00 Monday
Теорема про граничний розподіл конфліктного простору
Петренко Сергій
02, November 2015
10:00 Monday
Теорема про граничний розподіл конфліктного простору
Петренко Сергій

Резюме:
Викладається акуратне доведення точної формули про явний вигляд перерозподілу конфліктного простору в термінах щільностей імовірнісних мір.
26, October 2015
10:00 Monday
Явно розв\'язні моделі перерозподілу конфліктної території
Петренко Сергій, Каратаєва Тетяна

Резюме:
Для конкретно заданих початкових розподілів присутності опонентів на спірній території явно обраховуються функції їх граничного перерозподілу після конфлікту. Наведено ряд модельних прикладів, зокрема, з нормальноми стартовими розподілами.
19, October 2015
10:00 Monday
Реферування статті Salam Khan, Kazuyuki Takahashi \"Segregation through Conflict\"
Наталя Харченко

Резюме:
Paper begins by introducing the game theory to explain how an institution emerges. It then goes on to employ a conflict model, using the probability distribution introduced by Koshmanenko, to show how institutions emerge through mathematical formation.
12, October 2015
10:00 Monday
Порівняння стратегій опонентів у задачі захоплення території
Веригіна Інга В’ячеславівна

Резюме:
Застосовується теорія динамічних систем конфлікту до моделі, що описує конфліктний перерозподіл ресурсного простору (території) між альтернативними опонентами (гравцями).
Поточні семінари
Усі права захищені © 2007 Інститут Математики