українська
mail home

Functional Analysis
Основний напрямок досліджень у відділі функціонального аналізу полягає у розвитку методів функціонального аналізу і їх застосувань до ряду задач аналізу та сучасної математичної фізики. Ці задачі потребують розвитку та дослідження нових розділів функціонального аналізу: теорії узагальнених функцій нескінченновимірного аргументу та диференціальних операторів з нескінченним числом незалежних змінних, різних типів обернених спектральних задач для диференціальних операторів, алгебраїчних методів функціонального аналізу, зокрема, теорії зображень *-алгебр обмеженими та необмеженими операторами, тощо. Саме в цих напрямках та їх застосуваннях до більш конкретних питань математичної фізики працюють співробітники відділу.

Contacts

(+380 44) 234-61-53

Staff

PostGraduate students

Former staff

Copyright © 2007 Institute of Mathematics