Back
Shurenkov Valentyn Mykhailovych


(was born 18.02.1947, village Kirovo, Zhlobynsky District, Homel Region, Bilorussia Гомельської обл., died 15.05.1994, Kyiv)]

1961-66 - a student of  Taras Shevchenko Kyiv National University  (Taras Shevchenko Kyiv State University). 
1970-72 . - a posrgraduate of Taras Shevchenko Kyiv National University,
1972, December - defended the thesis (candidate dissertation) “Some questions of the theory of the branching random processes in continuous phase space”
From 1973 up to 1988 - a research worker at the Theory of Random Processes Department of the Institute of Mathematics.
1980 , February - defended the doctorate dissertation ”Markow properties of the random processes in the problems of the Theory of Random Processes”
From September 1988 to May 1994 - a head of the Mathematical Department at the National Transport university


Back

Шуренков Валентин Михайлович 
(18.02.1947р., м. Кірово, Жлобинського р-ну Гомельської обл., Білорусія - 15.05.1994 р. , м. Київ)

1965-70 рр. - навчався у Київському Національному університеті ім. Тараса Шевченка (Київському державному університеті ім. Тараса Шевченка).
1970-72 рр. - аспірант Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка;
З 1973 по 1988 рр. -
працював у відділі теорії випадкових процесів, з вересня 1988 р. перейшов працювати у Автодорожний інститут зав. кафедрою вищої математики.
1972 р., грудень - захистив кандидатську дисертацію
Некоторые вопросы теории ветвящихся случайных процессов с непрерывным фазовым пространством

1980 р., лютий - захистив докторську дисертацію “Марковские свойства случайных процессов в задачах теории случайных процессов”

Головні напрями досліджень:

1) гіллясті процеси (доведено збіжність до показникового розподілу умовного закону розподілу числа частинок розгалуженого процесу при умові його невиродження, отримано граничні теореми для критичних і близьких до них розгалужених процесів);
2) марківські процеси (створено ергодичну теорію марківських і близьких до них процесів, що забувають своє минуле в деякий момент часу);
3) крайові задачі для процесів з назалежними приростами, марківська властивість і пов’язані з нею ергодичні теореми.