Всеукраїнський семінар з фундаментальних проблем математики та фізичної кібернетики, присвячений 80-річчю від дня народження Ю


Всеукраїнський семінар

з фундаментальних проблем математики та фізичної кібернетики,

присвячений 80-річчю від дня народження

член-кореспондента НАН України Ю. І. Самойленка


Семінар відбудеться 19 квітня 2012 р.

в Інституті математики НАН України

(кім. 208 або 305)

Програма семінару:

Відкриття 1000

Вступне слово: Спогади про член-кореспондента НАНУ Ю.І. Самойленка


  1. Член-кореспондент НАНУ В.В. Шарко. Топологія гармонічних функцій.

  2. Член-кореспондент НАНУ Ю.Ю. Трохимчук. Теорема про середнє значення.

  3. В.О. Яценко. (Інститут Космічних досліджень) Спогади про спільні наукові дослідження.

  4. Член-кореспондент НАНУ А.О. Чикрій. Методи нелінійного аналізу в ігрових задачах динаміки.

  5. Ю.Б. Зелінський. Комплексна інтегральна геометрія.

  6. В.І. Герасименко. Квантові кінетичні рівняння систем частинок в конденсованих станах.

  7. С.А. Плакса. Комутативні алгебри та деякі проблеми математичної фізики.

  8. О.К. Бахтін. Екстремальні задачі про неперетинні області і ємнісні методи в геометричній теорії функцій комплексної змінної.Файли:

В.І. Герасименко. Квантові кінетичні рівняння систем частинок в конденсованих станах. доповідь

О.К. Бахтін. Екстремальні задачі про неперетинні області і ємнісні методи в геометричній теорії функцій комплексної змінної. доповідь

Ю.Б. Зелінський. Комплексна інтегральна геометрія. доповідь

С.А. Плакса. Комутативні алгебри та деякі проблеми математичної фізики. доповідьІнші файли:

Творчий шлях Ю.І. Самойленка doc

Фото з конференції: ФотоОрганізаційний комітет:

Академік НАНУ А. М. Самойленко (голова),

Бахтін О.К., Герасименко В.І., Зелінський Ю.Б., Плакса С.А.,

Член-кореспондент НАНУ Шарко В.В., Яценко В.О.

Contacts: Institute of Mathematics of NASU

3, Tereshchenkivska str., 01601, Kyiv-4, Ukraine, тел. 234-53-03.

Copyright © 2007 Institute of Mathematics