Гурток з додаткових глав математичного аналiзу для другого курсу при вiддiлi теорiї випадкових процесiв Iнституту математики НАН України


Заняття проходять раз на тиждень в режимi аудiоконференцiї.

Запрошуються всi бажаючi студенти другого курсу.


Наша iсторiя.


Гурток працює починаючи з 1987 року. За цей час через гурток пройшла значна частина переможцiв студентських олiмпiад з математики рiзних рокiв. На протязi цих рокiв керiвниками гуртка були: завiдуючий вiддiлом теорiї випадкових процесiв, доктор фiзико-математичних наук, професор А.А.Дороговцев, кандидат фiзико-математичних наук, доцент М.О.Денисьєвський, провiдний науковий спiвробiтник, доктор фiзико-математичних наук, професор О.М.Кулiк, провiдний науковий спiвробiтник, доктор фiзико-математичних наук, професор А.Ю.Пилипенко, молодший науковий спiвробiтник, кандидат фiзико-математичних наук В.Б.Брайман, науковий спiвробiтник, кандидат фiзико-математичних наук О.В.Руденко, науковий спiвробiтник, кандидат фiзико-математичних наук Г.В.Рябов.


Мета гуртка. 


Ознайомлення студентiв з iдеями та методами сучасної математики, якi лежать за межею програми унiверситетiв. Заняття гуртка проходять з активною участю слухачiв, у формi розв’язування циклiв задач, обговорення цiкавих математичних фактiв, мiнi-доповiдей. Студенти починають самостiйно працювати над складними математичними проблемами, отримуючи першi навички наукової роботи, яку вони пiзнiше мають можливiсть продовжити в аспiрантурi Iнституту математики НАН України. Багато сучасних кандидатiв та докторiв наук м.Києва саме таким чином почали свiй шлях в науцi.


Керiвник гуртка:

науковий спiвробiтник, кандидат фiзико-математичних наук Олексiй Володимирович Руденко: arooden@gmail.com, https://t.me/arooden


Веб-сторiнка вiддiлу теорiї випадкових процесiв: stochastic.imath.kiev.uaУсі права захищені © 2007 Інститут Математики