Gryshchuk Serhii Viktorovych

Gryshchuk Serhii ViktorovychComplex analysis and potential theory
Senior researcher

candidate of science, Senior scientific researcher

Contacts

Email:
Email2: serhii.gryshchuk@gmail.com
room: 212
Tel.: 044 234 53 03
web-page: https://www.imath.kiev.ua/~complex/Gryshchuk_ua.html

Postal address

01024 Ukraine, Kyiv-4,
Tereschenkivska str., 3
Copyright 2007 Institute of Mathematics