Ryabova Nataliya Fedorivna

Ryabova Nataliya FedorivnaTheory of random processes
Leading engineerContacts

Email:
room: 401
Tel.: (044) 234-53-72

Postal address

01024 Ukraine, Kyiv-4,
Tereschenkivska str., 3
Copyright 2007 Institute of Mathematics