Гурток з додаткових роздiлiв теорiї ймовiрностей при вiддiлi теорiї випадкових процесiв Iнституту математики НАН України


Заняття проходять щоп’ятницi о 17:00 в режимi ZOOM-конференцiї,

https://us02web.zoom.us/j/79378797522


Наша iсторiя.


Гурток працює з 2008 року. За цей час через гурток пройшла значна частина переможцiв студентських олiмпiад з математики рiзних рокiв. Керують гуртком завiдуючий вiддiлом теорiї випадкових процесiв, доктор фiзико-математичних наук, професор А.А.Дороговцев, та науковий спiвробiтник вiддiлу теорiї випадкових процесiв, кандидат фiзико-математичних наук К.В. Глиняна.


Мета занять.


Познайомити слухачiв з iдеями та методами сучасної теорiї ймовiрностей. На заняттях розглядаються цiкавi задачi та об’єкти, що дослiджуються в теорiї ймовiрностей. Слухачi мають змогу побачити сучасний стан речей та спробувати себе у розв’язуваннi нових математичних проблем. Заняття проходять у формi вiльної спiвбесiди, iнколи з мiнi-доповiдями самих учасникiв. Попереднiй перелiк деяких тем, що будуть розглянутi протягом 2020–2021 учбового року:Запрошуються всi бажаючi.


Нашi контакти:


завiдуючий вiддiлом теорiї випадкових процесiв, доктор фiзико-математичних наук, професор Андрiй Анатолiйович Дороговцев: andrey.dorogovtsev@gmail.com

науковий спiвробiтник вiддiлу теорiї випадкових процесiв, кандидат фiзико-математичних наук Катерина Валерiївна Глиняна: glinkate@gmail.com


Веб-сторiнка вiддiлу теорiї випадкових процесiв: stochastic.imath.kiev.ua


Телефон вiддiлу теорiї випадкових процесiв: 0442345372


Усі права захищені © 2007 Інститут Математики