Гурток з додаткових роздiлiв теорiї ймовiрностей при вiддiлi теорiї випадкових процесiв Iнституту математики НАН України


Заняття проходять щосереди о 17:00 в режимi ZOOM-конференцiї,

https://us06web.zoom.us/j/86547054871?pwd=WmRNOHVJUlZnMEtpVTdtU1RIUEtwdz09

Ідентифікатор конференції: 865 4705 4871     Код доступу: 538179


Наша iсторiя.


Гурток працює з 2008 року. За цей час через гурток пройшла значна частина переможцiв студентських олiмпiад з математики рiзних рокiв. Керує гуртком член-кореспондент НАН України, завiдувач вiддiлу теорiї випадкових процесiв, доктор фiзико-математичних наук, професор А.А.Дороговцев.


Мета занять.


Познайомити слухачiв з iдеями та методами сучасної теорiї ймовiрностей. На заняттях розглядаються цiкавi задачi та об’єкти, що дослiджуються в теорiї ймовiрностей. Слухачi мають змогу побачити сучасний стан речей та спробувати себе у розв’язуваннi нових математичних проблем. Заняття проходять у формi вiльної спiвбесiди, iнколи з мiнi-доповiдями самих учасникiв. Попереднiй перелiк деяких тем, що будуть розглянутi протягом 2022-2023 учбового року:Запрошуються всi бажаючi.


Контакти:


член-кореспондент НАН України, завiдувач вiддiлу теорiї випадкових процесiв, доктор фiзико-математичних наук, професор Андрiй Анатолiйович Дороговцев: andrey.dorogovtsev@gmail.com


Веб-сторiнка вiддiлу теорiї випадкових процесiв: stochastic.imath.kiev.ua


Телефон вiддiлу теорiї випадкових процесiв: (+380) 44 234 53 72


Copyright © 2007 Institute of Mathematics