Гурток з додаткових роздiлiв теорiї ймовiрностей при вiддiлi теорiї випадкових процесiв Iнституту математики НАН України

Заняття проходять щосереди о 17:00 в режимi ZOOM-конференцiї:

Ідентифікатор конференции: 832 2546 1375

Код доступу: 1Наша iсторiя.

Гурток працює з 2008 року. За цей час через гурток пройшла значна частина переможцiв студентських олiмпiад з математики рiзних рокiв. Керують гуртком завiдуючий вiддiлом теорiї випадкових процесiв, член-кореспондент НАН України, доктор фiзико-математичних наук, професор А.А.Дороговцев, та науковий спiвробiтник вiддiлу теорiї випадкових процесiв, кандидат фiзико-математичних наук К.В. Глиняна.Мета занять.

Познайомити слухачiв з iдеями та методами сучасної теорiї ймовiрностей. На заняттях розглядаються цiкавi задачi та об’єкти, що дослiджуються в теорiї ймовiрностей. Слухачi мають змогу побачити сучасний стан речей та спробувати себе у розв’язуваннi нових математичних проблем. Заняття проходять у формi вiльної спiвбесiди, iнколи з мiнi-доповiдями самих учасникiв. Попереднiй перелiк деяких тем, що будуть розглянутi протягом 2021–2022 учбового року:Запрошуються всi бажаючi.

Нашi контакти:

завiдуючий вiддiлом теорiї випадкових процесiв, член-кореспондент НАН України, доктор фiзико-математичних наук, професор

Андрiй Анатолiйович Дороговцев: andrey.dorogovtsev@gmail.comнауковий спiвробiтник вiддiлу теорiї випадкових процесiв, кандидат фiзико-математичних наук

Катерина Валерiївна Глиняна: glinkate@gmail.comВеб-сторiнка вiддiлу теорiї випадкових процесiв: stochastic.imath.kiev.uaТелефон вiддiлу теорiї випадкових процесiв: 0442345372

Усі права захищені © 2007 Інститут Математики