Гурток з додаткових роздiлiв математичного аналiзу для першого курсу при вiддiлi теорiї випадкових процесiв Iнституту математики НАН України


Заняття проходять щопонедiлка о 16:30 в режимi Zoom-конференцiї,

https://us02web.zoom.us/j/85983635708


Запрошуються всi бажаючi студенти першого курсуНаша iсторiя.


Гурток працює починаючи з 1987 року. За цей час через гурток пройшла значна частина переможцiв студентських олiмпiад з математики рiзних рокiв. На протязi цих рокiв керiвниками гуртка були: завiдуючий вiддiлом теорiї випадкових процесiв, доктор фiзико-математичних наук, професор А.А.Дороговцев, кандидат фiзико-математичних наук, доцент М.О.Денисьєвський, провiдний науковий спiвробiтник, доктор фiзико-математичних наук, професор О.М.Кулик, провiдний науковий спiвробiтник, доктор фiзико-математичних наук, професор А.Ю.Пилипенко, молодший науковий спiвробiтник, кандидат фiзико-математичних наук В.Б.Брайман, науковий спiвробiтник, кандидат фiзико-математичних наук О.В.Руденко.


Мета гуртка. 


Ознайомлення студентiв з iдеями та методами сучасної математики, якi лежать за межею програми унiверситетiв. Заняття гуртка проходять з активною участю слухачiв, у формi розв’язування циклiв задач, обговорення цiкавих математичних фактiв, мiнi-доповiдей. Студенти починають самостiйно працювати над складними математичними проблемами, отримуючи першi навички наукової роботи, яку вони пiзнiше мають можливiсть продовжити в аспiрантурi Iнституту математики НАН України. Багато сучасних кандидатiв та докторiв наук м.Києва саме таким чином почали свiй шлях в науцi.


Попереднiй перелiк деяких тем, якi будуть розглядатися на заняттях гуртка у 2020–2021 учбовому роцi:Керiвник гуртка:


старший науковий спiвробiтник, кандидат фiзико-математичних наук Георгiй Валентинович Рябов: ryabov.george@gmail.com, https://t.me/georgii_riabov


Веб-сторiнка вiддiлу теорiї випадкових процесiв: stochastic.imath.kiev.uaУсі права захищені © 2007 Інститут Математики