Гурток з додаткових роздiлiв математичного аналiзу для першого курсу при вiддiлi теорiї випадкових процесiв Iнституту математики НАН України


Заняття проходять щочетверга о 17:00 в режимi Zoom-конференцiї,

https://us02web.zoom.us/j/85983635708


Запрошуються всi бажаючi студенти першого курсу


Для отримання додаткової інформації звертайтеся за контактами наведеними нижче.Мета гуртка. Ознайомлення студентiв з iдеями та методами сучасної математики, якi лежать за межами програм унiверситетiв. Заняття гуртка проходять з активною участю слухачiв, у формi розв'язування циклiв задач, обговорення цiкавих математичних фактiв, мiнi-доповiдей. Студенти мають можливість отримати досвід самостiйної наукової роботи над складними математичними проблемами, яка пiзнiше може продовжитись в аспiрантурi Iнституту математики НАН України. Багато сучасних кандидатiв та докторiв наук м. Києва саме таким чином почали свiй шлях в науцi.


Попередній перелiк тем, якi будуть розглядатися на заняттях гуртка у 2022--2023 учбовому роцi:Керiвник гуртка:


старший науковий спiвробiтник, кандидат фiзико-математичних наук 

Георгiй Валентинович Рябов: ryabov.george@gmail.com, https://t.me/georgii_riabovВеб-сторiнка вiддiлу теорiї випадкових процесiв: stochastic.imath.kiev.ua


Copyright © 2007 Institute of Mathematics