Гурток з додаткових роздiлiв математичного аналiзу для першого курсу при вiддiлi теорiї випадкових процесiв Iнституту математики НАН УкраїниЗаняття проходять щоп'ятниці о 16:30 в режимi Zoom-конференцiї,

https://us02web.zoom.us/j/85983635708


Запрошуються всi бажаючi студенти першого курсуМета гуртка.


Ознайомлення студентiв з iдеями та методами сучасної математики, якi лежать за межею програми унiверситетiв. Заняття гуртка проходять з активною участю слухачiв, у формi розв’язування циклiв задач, обговорення цiкавих математичних фактiв, мiнi-доповiдей. Студенти починають самостiйно працювати над складними математичними проблемами, отримуючи першi навички наукової роботи, яку вони пiзнiше мають можливiсть продовжити в аспiрантурi Iнституту математики НАН України. Багато сучасних кандидатiв та докторiв наук м.Києва саме таким чином почали свiй шлях в науцi.


Попереднiй перелiк деяких тем, якi будуть розглядатися на заняттях гуртка у 2021–2022 учбовому роцi:

Керiвник гуртка:


старший науковий спiвробiтник, кандидат фiзико-математичних наук Георгiй Валентинович Рябов: ryabov.george@gmail.com, https://t.me/georgii_riabov


Веб-сторiнка вiддiлу теорiї випадкових процесiв: stochastic.imath.kiev.ua


Усі права захищені © 2007 Інститут Математики