Dissertations referring

 1. Шукель Оксана Богданівна
  Геометричні властивості функторів в асимптотичній категорії
  Ph.D. (Candidate of sciences in Physics and Mathematics)
  speciality: 01.01.04 - геометрія і топологія
  Д 26.206.03, ІМНАНУ, м. Київ, 16.03.2010
 2. Зарічний Ігор Михайлович
  Асимптотичні властивості однорідних метричних просторів
  Ph.D. (Candidate of sciences in Physics and Mathematics)
  speciality: 01.01.04 - геометрія і топологія
  Д 26.206.03, ІМНАНУ, м. Київ, ??.??.2012
 3. Копорх Катерина Миколаївна
  Топологiї Вiєторiса та Вайсмана на просторах фактороб'єктiв
  Ph.D. (Candidate of sciences in Physics and Mathematics)
  speciality: 01.01.04 - геометрія і топологія
  Д 26.206.03, ІМНАНУ, м. Київ, ??.??.2013
 4. Савченко Олександр Григорович
  Метричні та рівномірні властивості функторів у топологічних категоріях
  Doctor of sciences in Physics and Mathematics
  speciality: 01.01.04 - геометрія і топологія
  Д 26.206.03, ІМНАНУ, м. Київ, ??.??.2013
 5. Подоусова Тетяна Юріївна.
  LGT-сітка та деформації поверхонь
  Ph.D. (Candidate of sciences in Physics and Mathematics)
  speciality: 01.01.04 - геометрія і топологія
  Д 26.206.03, ІМНАНУ, м. Київ, ??.??.2013
 6. Бондаренко Альона Миколаївна
  Функції на трвимірних многовидах
  Ph.D. (Candidate of sciences in Physics and Mathematics)
  speciality: 01.01.04 - геометрія і топологія
  Д 26.206.03, ІМНАНУ, м. Київ, 15.10.2013
 7. Драч Костянтин Дмитрович
  Екстремальні оцінки для повних гіперповерхонь у ріманових просторах
  Ph.D. (Candidate of sciences in Physics and Mathematics)
  speciality: 01.01.04 - геометрія і топологія
  Д 64.175.01, ФТІНТ ім. Б. Вєркіна, м. Харків, 03.05.2016
 8. Башова Надія Петрівна
  Класифікація та підрахунок кількості топологій на скінченних множинах
  Ph.D. (Candidate of sciences in Physics and Mathematics)
  speciality: 01.01.08 - Математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика
  Д 26.001.18, КНУ ім. Тараса Шевченка, м. Київ, 19.09.2016
 9. Карлова Олена Олексіївна
  Класифiкацiя i продовження аналогiв неперервних вiдображень
  Doctor of sciences in Physics and Mathematics
  speciality: 01.01.04 - геометрія і топологія
  Д 26.001.18, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів, 28.04.2017
 10. Бардила Сергій Олегович
  Повнота топологічних напівграток і напівгруп
  Ph.D. (Candidate of sciences in Physics and Mathematics)
  speciality: 01.01.04 - геометрія і топологія
  Д.35.051.18, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів, 14.09.2017
 11. Гречнєва Марина Олександрівна
  Геометрія двовимірної поверхні простору Мінковського та її грассманового образу
  Ph.D. (Candidate of sciences in Physics and Mathematics)
  speciality: 01.01.04 - геометрія і топологія
  Д 64.175.01, ФТІНТ ім. Б. Вєркіна, м. Харків, 03.10.2018
 12. Гладиш Богдана Іванівна
  Функції з критичними точками на межі маловимірних многовидів
  Ph.D. (Candidate of sciences in Physics and Mathematics)
  speciality: 01.01.04 - геометрія і топологія
  Д 26.206.03, ІМНАНУ, м. Київ, 20.10.2020
 13. Романський Михайло Миколайович
  Функтори і асимптотичні властивості метричних просторів
  Ph.D. (Candidate of sciences in Physics and Mathematics)
  speciality: 01.01.04 - геометрія і топологія
  Д.35.051.18, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів, 13.05.2021
CONTACTS

Algebra and Topology department
Institute of Mathematics of NAS of Ukraine
Str. Tereshchenkivska, 3
Kyiv, 01024 Ukraine
Email: maks@imath.kiev.ua

Developed by Sergiy Maksymenko - 2022 - Jekyll - Bootstrap