Differential geometry

Lecture course for bachelors students of Kyiv Academic University, Spring, 2016

 1. Лекція 1
  2016-03-10 video
  В лекції розглянуто поняття регулярної кривої та її диференціальні інваріанти: кривина, скрут. Також отримано формули Френе та виявлено їх зв'язок з рухом твердого тіла.
 2. Лекція 2
  2016-03-17 video
  Продовження знайомства з диференціальними інваріантами кривих - кривиною та скрутом. Приклади обчислення цих параметрів для різних способів задання кривих. Ортогональна група O(3), її дотичний простір до одиничної матриці. Геометрична природа кососиметричності матриці в формулах Френе
 3. Лекція 3
  2016-03-24 video
  Лекція присвячена означенню топології як системи відкритих підмножин. Розглядаються приклади топологічних просторів, індукована топологія на підпросторі.
 4. Лекція 4
  2016-03-31 video
  Гомеоморфізми та дифеоморфізми. Поняття гладкого многовиду. Приклади.
 5. Лекція 1
  10.03.2016 video
  В лекції розглянуто поняття регулярної кривої та її диференціальні інваріанти: кривина, скрут. Також отримано формули Френе та виявлено їх зв'язок з рухом твердого тіла.
 6. Лекція 2
  17.03.2016 video
  Продовження знайомства з диференціальними інваріантами кривих - кривиною та скрутом. Приклади обчислення цих параметрів для різних способів задання кривих. Ортогональна групу O(3), її дотичний простір до одиничної матриці. Геометрична природа кососиметричності матриці в формулах Френе.
 7. Лекція 3
  24.03.2016 video
  Лекція присвячена означенню топології як системи відкритих підмножин. Розглядаються приклади топологічних просторів, індукована топологія на підпросторі.
 8. Лекція 4
  31.03.2016 video
  Гомеоморфізми та дифеоморфізми. Поняття гладкого многовиду. Приклади.
 9. Лекція 5
  07.04.2016 video
  Конструкція дотичного розшарування до многовиду. Векторні поля та ріманові метрики на многовидах.
 10. Лекція 6
  21.04.2016 video
  Ще раз про поняття гладкого многовиду. Диференційовні атласи та гладкі відображення між многовидами.
 11. Лекція 7
  28.04.2016 video
  Ріманова метрика на многовидах. Середня і Гаусова кривини.
 12. Лекція 8
  12.05.2016 video
  Застосування I-ї квадратичної форми поверхні для підрахунку кутів між векторами, довжин кривих і площ областей на поверхні. II квадратична форма. Дериваційні формули Вейнгартена.
 13. Лекція 9
  19.05.2016 video
  Відображення Вейнгартена. II квадратична форма поверхні вкладеної в 3-вимірний простір, різні способи її означення, приклади обчислення. Нормальна кривина поверхні. Теорема Меньє. II квадратична форма графіка функції.
 14. Лекція 10
  26.05.2016 video
  Приклади обчислення першої та другої фундаментальної форм для тора, вкладеного в 3-вимірний простір. Обчислення кривини кривих, що лежать на поверхнях в в 3-вимірному просторі. Спряжені напрямки квадратичних форм. Асимптотичні напрямки. Власні напрямки II квадратичної форми. Головні кривини. Формула Ейлера. Гаусова і середня кривина.
CONTACTS

Algebra and Topology department
Institute of Mathematics of NAS of Ukraine
Str. Tereshchenkivska, 3
Kyiv, 01024 Ukraine
Email: maks@imath.kiev.ua

Developed by Sergiy Maksymenko - 2022 - Jekyll - Bootstrap