Нелінійні коливання

Міжнародний математичний журнал

Загальні відомості

Міжнародний математичний журнал Нелінійні коливання, ISSN 1562-3076, засновано в 1998 р. Видається Інститутом математики Національної Академії наук України. Індексується в MathSciNet, належить до категорії А.

Видавником повної англомовної версії журналу Нелінійні коливання є компанія Springer Verlag: з 2002 до 2011 — як Nonlinear Oscillations, починаючи з 2012 — як частина Journal of Mathematical Sciences (індексовано у Scopus).

SJR 2022 — 0.314 (Q3).

SNIP 2022 — 0.534.

CiteScore 2022 — 0.6.

Журнал виходить щорічно, кожний том складається з 4 номерів.

© Інститут математики НАН України. Останнє оновлення виконано 13 квітня 2024 р. у 20:40. Контактна адреса: nosc@imath.kiev.ua