Nonlinear Oscillations

An international mathematical journal

Article No. 1114

A. M. Samoilenko, I. T. Kiguradze, I. O. Lukovsky, V. L. Makarov, M. O. Perestyuk, O. M. Sharkovsky, J. Diblík, V. F. Zhuravlev, M. Medveď, I. O. Parasyuk, N. H. Rozov, O. M. Stanzhitskyi, Y. V. Teplinsky, V. I. Tkachenko, and M. Fečkan: Oleksandr Andriyovych Boichuk (on his 65th birthday). Published in vol. 18 (2015), No. 2, pp. 147-148.

Available in

Entire volume 18

© Institute of Mathematics of the NAS of Ukraine. Last updated 24 November 2023 at 20:58. Contact address: nosc@imath.kiev.ua