ua  en

Мiжнародна наукова конференція

«Алгебраїчні і геометричні методи аналізу»

29 травня - 1 червня 2023

присвячена 160-річчю з дня народження Дмитра Олександровича Ґраве (25.08.1863 - 19.12.1939), першого академіка з математики АН УРСР, першого директора Інституту математики НАН України.

Академік Д. Ґраве є автором великої кількості результатів у багатьох галузях теоретичної та прикладної математики, зокрема з алгебри, математичної фізики, математичних проблем механіки і навіть вважається одним з піонерів актуарної математики. Він зробив значний вклад в теорію Галуа та теорію ідеалів Дедекінда, знайшов деякі класи алгебраїчних рівнянь п’ятого степеня, що розв’язуються в радикалах, вирішив проблему пошуку всіх інтегралів системи диференціальних рівнянь задачі трьох тіл, незалежних від закону дії сил, розв’язав низку задач математичної картографії. Він також є засновником декількох математичних шкіл. Учнями Ґраве були такі видатні математики як М. Г. Чеботарьов, Б. М. Делоне, М. П. Кравчук, О. Ю. Шмідт, А. М. Островський, Ю. Д. Соколов, Н. І. Ахієзер, О. Л. Наумов та багато інших.

Д. О. Ґраве був також видатним організатором науки: одним з засновників Української Академії наук, засновником і першим директором Інституту математики, організатором першого математичного журналу в Україні - «Журнал математичного циклу Всеукраїнської Академії наук», попередника сучасного «Українського математичного журналу», ініціатором відкриття природничо-математичного факультету в Київському університеті.

В 2022 році НАН України заснувала премію імені Д. О. Ґраве.


Тематика конференції


Загальна інформація

Мови конференції: українська, англійська.
Плануються пленарні (40 хвилин) та секційні (до 20 хвилин) доповіді.
Останній термін для реєстрації: 20 травня 2023.
Останній термін для подачі тез: 25 травня 2023.


Конференція продовжує традиційну щорічну конференцію «Геометрія в Одесі», що проводилась починаючи з 2004 року, яка була перейменована в «Алгебраїчні і геометричні методи аналізу» в 2017. Ось список попередніх деяких конференцій:
AGMA2017 - AGMA2018 - AGMA2019 - AGMA2020 - AGMA2021 - AGMA2022.

Розробка сайту: Сергій Максименко - 2023